Kontakt

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu Internetowego www.lokdrelow.pl (dalej: „Serwis”).

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa (dalej: „Administrator”).

Cel i Zakres Przetwarzania Danych

a. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług oferowanych przez Serwis, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników, obsługi kont użytkowników, realizacji zamówień oraz działań marketingowych.

b. Serwis przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji (jeśli dotyczy).

Podstawa Prawna Przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO).

Odbiorcy Danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji usług oferowanych przez Serwis. Administrator zapewnia, że wszelkie dane są udostępniane wyłącznie zaufanym partnerom i zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Zabezpieczenia Danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie Serwisu.

Kontakt

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [adres e-mail] lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia.

Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.

Cookies i Technologie Śledzące

Serwis może używać plików cookies oraz innych technologii śledzących w celu personalizacji treści, analizy ruchu na stronie oraz w celach statystycznych. Użytkownik może zarządzać ustawieniami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Postanowienia Końcowe

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszej Polityki Prywatności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek punktem Polityki, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

Data wejścia w życie: 16.01.2024

Scroll to Top